آشنایی با درمانکده

آشنایی با درمانکده

شروع فعالیت

درمانکده در سال 1393 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

آبان 1393

افتخارات

کسب رتبه اول در استارت آپ ویکند سلامت ایران توسط تیم درمانکده افتخار بزرگی برای تیم بنیانگذار آن بود

آبان 1394

افتخاری دیگر

دعوت به عنوان تیم نوآور در الکامپ سال 1394

اردیبهشت 1394

راه اندازی تست هوشمند

راه اندازی اولین تست هوشمند تشخیص بیماری موفقیتی دیگر برای درمانکده

مرداد 1395

راه اندازی سامانه تشخیص دارویی

راه اندازی سامانه تشخیص تداخل دارویی برای سلامت بیشتر و پیشگیری از عوارض برای بیماران سرزمین عزیزمان

شهریور 1395