قوانین و مقررات سایت درمانکده


ما امیدواریم که استفاده از خدمات درمانکده مورد پسند شما بوده باشد. این سند شامل اطلاعات مهمی می شود که شما باید پیش از گرفتن یک تصمیم مهم حتماً آن را مطالعه نمایید.


شرایط زیر شامل توافقی بین شما و شرکت درمانکده، اپراتور وب سایت درمانکده و وب سایتها، نرم افزارها، خدمات و نرم افزارهای گوشی همراه که مرتبط با این شرکت بوده و توسط این شرکت عرضه می شوند می شود، و این شرایط استفاده در محتوای آنها درج شده یا به آنها ارجاع می شود (که در مجموع به آنها "خدمات" گفته میشود.)


این شرایط استفاده همراه با سیاست حفظ حریم خصوصی، سیاست استفاده قابل قبول از تسهیلات کامپیوتری و شرایط دیگر(که هر کدام در اینجا برای مراجعه کاربر، و در مجموع در این "توافقنامه"درج شده اند) بر نوع کاربرد شما از خدمات نظارت می کنند، حال ممکن است شما در وب سایت نرم افزار ما اکانتی درست کرده باشید یا خیر. شما باید تمام شرایط این توافقنامه را بپذیرید، در غیر اینصورت، شما هیچ حقی برای استفاده از خدمات شرکت درمانکده را ندارید.


با استفاده از دسترسی به خدمات و یا با ایجاد یک اکانت کاربری در وب سایت ما، شما شرایط این توافقنامه را خواهید پذیرفت، از جمله روشهای استفاده از اطلاعات کاربر که در بخش سیاست حفظ حریم خصوصی ما توضیح داده شده اند، محدودیتهای استفاده کاربر در سیاست استفاده قابل قبول کاربر از تسهیلات وب سایت و شرایط دیگر. اگر شما این توافقنامه را نمی پذیرید، نمی توانید از خدمات شرکت درمانکده استفاده کنید.


حکمیت و انصراف از دعوی حقوقی: در این موافقتنامه شما توافق خواهید کرد که منازعات بین شما و شرکت ما توسط حکمیت یک فرد دیگر حل و فصل خواهد شد،و اینکه شما از حق خود از دعوی حقوقی گروهی یا دادخواهی سنخی صرف نظر خواهید کرد. ما از شما خواهش می کنیم که به این مسئله توجه داشته باشید که ما خدمات خود را بدون گارانتی عرضه می کنیم.


اگر شما یک اکانت کاربری را به وجود آورده یا از جانب یک فرد یا نهادی دیگر از خدمات شرکت ما استفاده می کنید،شما نماینده قانونی آن شخص یا نهاد هستید و می توانید از جانب آن شخص یا نهاد شرایط این توافقنامه را بپذیرید.


1- در رابطه با وب سایت درمانکده بخش هایی از خدمات وب سایت درمانکده را میتوان بدون ایجاد یک اکانت کاربری مشاهده کرد. برای بهره بردن از تمام خدمات وب سایت درمانکده شما باید یک اکانت کاربری را ایجاد کرده و مقداری از اطلاعات اساسی شخصی خود را در اختیار وب سایت درمانکده قرار دهید. سپس، شما به وب سایت درمانکده این اختیار را می دهید تا از آن اطلاعات استفاده کرده و به همان صورت که در سیاست حفظ حریم خصوصی ما توضیح داده شده، آنهارا در دسترس دیگران قرار دهد.


شما این مسئله را می پذیرید که با اینکه برخی از محتواهای این وب سایت توسط متخصصان بهداشت و سلامت ارائه میشوند، عرضه چنین محتوایی باعث ایجاد یک رابطه و تعهد بین پزشک و بیمار نخواهد شد.


انتشار این محتواها به منزله ارائه نظر، توصیه، تشخیص و درمان پزشکی نبوده، بلکه برای کمک به شما در انتخاب پزشک، دندانپزشک یا دیگر متخصصان خدمات درمانی، سازمان ها یا عوامل یا شعبه های خدمات درمانی (در مجموع "نهادهای خدمات درمانی و بهداشتی") به کار گرفته می شوند.


"محتوا"به معنای محتوا، متن، داده ها، تصاویر، عکس، ویدیو، فایل صوتی، اطلاعات، توصیه ها، راهنمایی و دیگر مطالب مرتبط در این زمینه است که در این وب سایت یا از طریق خدمات آن ارائه میشود،از جمله محتوایی که در پاسخ مستقیم سؤال ها یا پست های منتشر شده شما در وب سایت عرضه می شوند. با وجود اینکه ما حداکثر تلاش خود را برای ارائه محتواهای دقیق به شما انجام می دهیم،ما هیچ ضمانت یا ادعای حقوقی را به طور تلویحی یا آشکار در رابطه با صلاحیت حرفه ای بودن،تخصص،کیفیت کار،هزینه خدمات،پوشش بیمه یا اطلاعات سودمند یا هرگونه محتوای دیگری که از طریق خدمات شرکت ما در دسترس قرارمیگیرد را ارائه نمی دهیم.


در صورت روی دادن هرگونه پیشامدی،ما به هیچ وجه در قبال شما یا هر کس دیگری که بر اساس محتواهای ارائه شده در این سایت تصمیم گرفته یا دست به عملی زده،مسئول نیستیم. علاوه بر این،ما به هیچ صورت از هیچ شخص یا نهادی که از طریق خدمات وب سایت در معرض مشاهده عموم است حمایت نکرده و او را توصیه نمی کنیم


2- ما توصیه پزشکی را در این وب سایت ارائه نمی دهیم محتوایی که از طریق وب سایت درمانکده،کارمندان،طرفین قرارداد وب سایت،اسپانسرها،تبلیغ کننده ها،و اعطا کنندگان پروانه این وب سایت یا ازطریق خدمات این وب سایت در اختیار شما قرار می گیرد تنها برای اهداف ارائه اطلاعات،برنامه ریزی و پرداخت به کار گرفته میشود.


تمام اطلاعات مربوط به حوزه پزشکی،از جمله اطلاعاتی که از طریق پاسخهای درمانکده،وبلاگ،کانال های اجتماعی،ایمیل هاو پیام های متنی،و تبلیغات آن ارائه می شود،از سوی کارشناسان و نهادهای خدمات درمانی عرضه شده و تنها برای اهداف آگاه سازی عمومی مورد استفاده قرار میگیرند.با وجود اینکه ما امیدوار هستیم که این محتوا در نوع انتخاب خدمات درمانی شما مؤثرواقع شوند،این نوع محتوا به عنوان جایگزینی برای توصیه،تشخیص یا درمان پزشکی در نظر گرفته نمیشوند. شما نباید تحت هیچ شرایطی از کسب توصیه پزشکی توسط یک سازمان خدمات درمانی واجد شرایط اجتناب کرده یا آن را به تأخیربیندازید. شما نباید از خدمات این وب سایت برای نیازهای فوریتهای پزشکی خود استفاده کنید. اگر یک فوریت پزشکی برای شما به پیش آمد،باید فوراٌ به یک متخصص خدمات درمانی و ۱۱۵زنگ بزنید.


مسئولیت استفاده شما از محتوای این وب سایت کاملاًبر عهده شما است. محتوایی که از طریق پست در سایت به اشتراک گذاشته میشود،یا از طریق هر کدام از خدمات شرکت در دسترس عموم قرار میگیرد نباید به عنوان روال کاری پزشکی،دندانپزشکی،پرستاری یا دیگر توصیه های ارائه خدمات مراقبت درمانی در نظر گرفته شود.


ما هیچ یک از آزمایشات، سازمان های خدمات درمانی،روندها،نظرات یا دیگر اطلاعاتی که از طریق خدمات وب سایت در معرض دید عموم قرار میگیرد را توصیه نکرده و از آنها حمایت نمیکنیم.


اگر شما بر اساس هرگونه ی ارائه شده در وب سایت تصمیم گرفته یا دست به عملی بزنید،مسئولیت آن کاملاً بر عهده خودتان خواهد بود. ما به شما توصیه می کنیم که خودتان به طور مستقل جهت هرگونه محتوایی که در ارتباط با وضعیتتاناست را از طریق منابع اطلاعاتی دیگر تأییدکنید، از جمله دفاتر خدمات درمانی،انجمن های پزشکی مرتبط با حوزههای تخصصی کاربرد پذیرد درمانی،هیئت های پزشکی استان، و مسئولان صدور جواز پزشکی برای تأیید صحت پروانه های آموزشی پزشکان.


3- هیچ رابطه و تعهدی بین پزشک و بیمار وجود نداردپزشکان،دندانپزشکان،پرستاران و دیگر متخصصان درمانی از خدمات این وب سایت برای به اشتراک گذاری محتوا با شما استفاده می کنند، اما کاربرد شما از این محتوا جایگزینی برای خدمات درمانی محسوب نمی شود. هیچ تعهد قانونی پزشکی بین پزشک و بیمار در زمان استفاده شما از خدمات و محتوای وب سایت به وجود نمی آید. چنین چیزی حقیقت دارد،حتی اگر چنین محتوایی توسط کاربرد خدمات وب سایت یا از طریق آن یا از طریق هرگونه روش های ارتباطی از شرکت درمانکده ارائه شود،از جمله ویژگی "یافتن یک پزشک"،پاسخ های شرکت درمانکده به کاربران،وبلاگ،کانال های اجتماعی، ایمیل یا لینک های پیام متنی سایت درمانکده به دیگر وب سایت ها،یا هرگونه کمکی که ما می توانیم در هر زمینه درمانی برای یافتن یک سازمان خدمات درمانی مناسب برای شما ارائه دهیم.


شرکت درمانکده سازمان های خدمات درمانی را تشویق می کند تا با مسئولیت پذیری از خدمات این وب سایت استفاده کنند،اما ما در هیچ بازه زمانی معین،هیچ گونه کنترل و نظارتی بر هیچ یک از سازمانهایخدمات درمانی نداشته،و نمی توانیم دسترس پذیری آنها را تضمین کنیم. ما مسئولیت قرارهای کنسل شده یا اجرا نشده،یا هرگونه آسیب یا زیانی که از آنها ناشی میشود،یا هرگونه آسیب یا زیانی که از استفاده وب سایت های خدمات درمانکده ناشی می شود را به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت


4- تأیید و تصدیق؛ اطلاعات مهم در رابطه با روابط و فهرستهایسازمان های خدمات درمانی در رابطه با استفاده از وب سایت و خدماتی که برای تعیین و برنامه ریزی قرارهای ملاقات با سازمانهای خدمات درمانی به کار گرفته میشوند،شما باید این مسئله را درک کنید که:در قبال انتخاب سازمان خدمات درمانی خود مسئول هستید،از جمله تعیین اینکه آیا بر اساس ویژگیهای تخصص،تجربه درمانی،صلاحیت و جوازهای سازمان خدمات درمانی و دیگر واقعیتها و شرایط مهمی که می توانند بر وضعیت سلامت شما اثر بگذارند،سازمان خدمات درمانی مورد نظر شما برایتان مناسب است یا خیر.


شرکت درمانکده یا نماینده آن اقدامات معین و مقیدی را انجام می دهند تا از:
الف) اینکه سازمانهایخدمات درمانی که در ارائه خدمات وب سایت درمانکده مشارکت دارند دارای جوازهای معتبر،گواهی یا اسناد ثبت شده قانونی مورد نیاز برای ارائه خدمات تخصصی خود از طریق وب سایت درمانکده هستند اطمینان حاصل کنند
ب) از این مسئله اطمینان حاصل کنند که سازمانهای خدمات درمانی حاضر در وب سایت درمانکده در فهرست پزشکان مراکزی که پروانه مطب یا مجوز فعالیت شان باطل شده نباشند. شرکت درمانکده نیز ممکن است بنا بر صلاحدید خود سازمان های خدمات درمانی که دست به اعمال غیر حرفه ای و نامناسب زده اند را از ارائه خدمات در وب سایت درمانکده محروم کند.