لطفا چند لحظه صبر کنید...

گروه خونی


با انتخاب کردن گروه خونی خود می توانید به اطلاعات زیر دسترسی پیدا کنی:

ورزش مناسب

ارائه ی لیستی از ورزش های مناسب گروه خونی

تغذیه مناسب

آیا می دانید چه غذا های مناسب گروه خونی شماست؟

بیماری های رایج

در گروه خونی افراد هم گروه خونی با شما چه بیماریهای رایج است؟

شخصیت

حتی شخصیت گروه خونی مورد نظر شما
گروه خونی خود را انتخاب کنید
+O
-O
+A
-A
+B
-B
+AB
-AB