لطفا چند لحظه صبر کنید...

دندانپزشک عمومی در تهران

دکتر مژده الله دینی عمومی دندانپزشک عمومی

دکتر مژده الله دینی

دندانپزشک عمومی

شماره نظام پزشکی : 92506

آدرس : خیابان دکتر آیت-خیابان دماوند، نرسیده به چهارراه آیت، بالای داروخانه ...

بهمن - اسفند
(امروز) 29 دوشنبه
30 سه شنبه
1 چهارشنبه
2 پنجشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر ساناز سلیمانیان فر عمومی دندانپزشک عمومی

دکتر ساناز سلیمانیان فر

دندانپزشک عمومی

شماره نظام پزشکی : 103407

آدرس : بلوار دریا-سعادت آباد، بلوار دریا، حد فاصل مطهری و پاکنژاد، ساختمان 1...

بهمن - اسفند
(امروز) 29 دوشنبه
30 سه شنبه
1 چهارشنبه
2 پنجشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر مصطفی عارف عمومی دندانپزشک عمومی

دکتر مصطفی عارف

دندانپزشک عمومی

شماره نظام پزشکی : 145207

آدرس : بلوار زیبادشت-مارلیک - خیابان 20 متری کسری - جنب مجتمع مالی اعتباری ک...

بهمن - اسفند
(امروز) 29 دوشنبه
30 سه شنبه
1 چهارشنبه
2 پنجشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.