لطفا چند لحظه صبر کنید...

فوق تخصص خون و آنکولوژی در تهران

دکتر سهراب سلیمانزاده فوق تخصص خون و آنکولوژی

دکتر سهراب سلیمانزاده

فوق تخصص خون و آنکولوژی

شماره نظام پزشکی : 49461

آدرس : خیابان هلال احمر-خیابان هلال احمر، چهارراه عباسی، نیش خیابان عباسی جن...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
نوبت های بیشتر
دکتر علی خدابنده فوق تخصص خون و آنکولوژی

دکتر علی خدابنده

فوق تخصص خون و آنکولوژی

شماره نظام پزشکی : 16344

آدرس : امیرآباد-خیابان کارگر شمالی، روبروی دانشکده اقتصاد، پلاک 1839

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
17:00
17:30
17:00
17:30
17:00
17:30
17:00
17:30
دکتر فاطمه رجبی پور فوق تخصص خون و آنکولوژی

دکتر فاطمه رجبی پور

فوق تخصص خون و آنکولوژی

شماره نظام پزشکی : 26558

آدرس : بلوار فرحزادی (از دریا تا شمال)- شهرک غرب، بلوار فرحزادی، جنب بی...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
13:30
14:00
19:00
16:30
18:00
13:30
14:00
19:00
16:30
18:00