لطفا چند لحظه صبر کنید...

فوق تخصص روماتولوژی در تهران

دکتر جعفر بایرامی فوق تخصص روماتولوژی

دکتر جعفر بایرامی

فوق تخصص روماتولوژی

شماره نظام پزشکی : 43792

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت
(امروز) 2 دوشنبه
3 سه شنبه
4 چهارشنبه
5 پنجشنبه
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
نوبت های بیشتر