لطفا چند لحظه صبر کنید...

فوق تخصص قرنیه در تهران

دکتر علیرضا یزدانی ابیانه فوق تخصص قرنیه

دکتر علیرضا یزدانی ابیانه

فوق تخصص قرنیه

شماره نظام پزشکی : 78807

آدرس : خیابان شریعتی(از اتوبان صدر تا اتوبان همت)-خیابان شریعتی، روبروی خی...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
17:30
18:00
18:30
19:00
19:15
19:30
19:45
17:30
18:00
18:30
19:00
19:15
19:30
19:45
نوبت های بیشتر
دکتر رضا همتی فوق تخصص قرنیه

دکتر رضا همتی

فوق تخصص قرنیه

شماره نظام پزشکی : 21439

آدرس : فرمانیه-ابتدای فرمانیه، ساختمان پزشکان نور

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
18:00
19:00
18:00
19:00
دکتر محسن رحمتی کامل فوق تخصص قرنیه

دکتر محسن رحمتی کامل

فوق تخصص قرنیه

شماره نظام پزشکی : 56979

آدرس : میدان سوسنگرد(هروی)-اتوبان همت (شرق ) - اتوبان صیاد ( شمال ) - پاسدار...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.