لطفا چند لحظه صبر کنید...

فوق تخصص خون و آنکولوژی در تهران

دکتر سهراب سلیمانزاده فوق تخصص خون و آنکولوژی

دکتر سهراب سلیمانزاده

فوق تخصص خون و آنکولوژی

شماره نظام پزشکی : 49461

آدرس : خیابان هلال احمر-خیابان هلال احمر، چهارراه عباسی، نیش خیابان عباسی جن...

اردیبهشت
(امروز) 2 دوشنبه
3 سه شنبه
4 چهارشنبه
5 پنجشنبه
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
نوبت های بیشتر