لطفا چند لحظه صبر کنید...

متخصص قلب و عروق در تهران

دکتر علی رضا پناهی متخصص قلب و عروق

دکتر علی رضا پناهی

متخصص قلب و عروق

شماره نظام پزشکی : 55760

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
نوبت های بیشتر
دکتر آرزو خسروی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر آرزو خسروی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

شماره نظام پزشکی : 62418

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
18:00
18:20
18:40
19:00
18:00
18:20
18:40
11:00
11:30
12:00
12:30
نوبت های بیشتر
دکتر مریم طهماسبی متخصص قلب و عروق

دکتر مریم طهماسبی

متخصص قلب و عروق

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر رضا ملازاده فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

دکتر رضا ملازاده

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

شماره نظام پزشکی : 100705

آدرس : -

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر محسن صادقی قهرودی فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی و والوپلاستی

دکتر محسن صادقی قهرودی

فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی و والوپلاستی

شماره نظام پزشکی : 58976

آدرس : -

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر وحید ظریفی متخصص قلب و عروق

دکتر وحید ظریفی

متخصص قلب و عروق

شماره نظام پزشکی : 114118

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
نوبت های بیشتر
دکتر صفرعلی عبدالرحیمی متخصص قلب و عروق

دکتر صفرعلی عبدالرحیمی

متخصص قلب و عروق

شماره نظام پزشکی : --

آدرس : -

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.

متخصص قلب و عروق کیست؟

نوبت دهی بهترین دکتر قلب و عروق در تهران، با امکان ثبت نوبت برای روز و ساعت مشخص. با یک کلیک لیست کاملی از پروفسور و فوق تخصص قلب و عروق در تهران را مشاهده خواهید کرد.