لطفا چند لحظه صبر کنید...

متخصص بیماری های عفونی و تب دار در تهران

دکتر منیژه دزفولی نژاد متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر منیژه دزفولی نژاد

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 44539

آدرس : بلوار کشاورز-میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - بیمارستان آریا

اسفند - فروردین
(امروز) 28 سه شنبه
29 چهارشنبه
1 پنجشنبه
2 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر عالیه پوردست متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر عالیه پوردست

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 108697

آدرس : بلوار کشاورز-بلوار کشاورز - جنب بیمارستان ساسان - کوچه رویان - ساختما...

اسفند - فروردین
(امروز) 28 سه شنبه
29 چهارشنبه
1 پنجشنبه
2 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.