لطفا چند لحظه صبر کنید...

متخصص بیهوشی در تهران

دکتر لیلا مدرس متخصص بیهوشی

دکتر لیلا مدرس

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی : 86298

آدرس : توانیر-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدی...

بهمن
(امروز) 2 سه شنبه
3 چهارشنبه
4 پنجشنبه
5 جمعه
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
نوبت های بیشتر