لطفا چند لحظه صبر کنید...

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران

دکتر رزا رحیمی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر رزا رحیمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شماره نظام پزشکی : 115782

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت
(امروز) 2 دوشنبه
3 سه شنبه
4 چهارشنبه
5 پنجشنبه
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
نوبت های بیشتر
دکتر زهرا روشنی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر زهرا روشنی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شماره نظام پزشکی : 30033

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت
(امروز) 2 دوشنبه
3 سه شنبه
4 چهارشنبه
5 پنجشنبه
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
نوبت های بیشتر
دکتر کامران آزما متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر کامران آزما

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شماره نظام پزشکی : 12300504

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت
(امروز) 2 دوشنبه
3 سه شنبه
4 چهارشنبه
5 پنجشنبه
09:30
09:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
09:30
09:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
نوبت های بیشتر

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی کیست؟

نوبت دهی بهترین دکتر طب فیزیکی و توانبخشی در تهران، با امکان ثبت نوبت برای روز و ساعت مشخص. با یک کلیک لیست کاملی از پروفسور و فوق تخصص طب فزیکی و توانبخشی در تهران را مشاهده خواهید کرد.