لطفا چند لحظه صبر کنید...

کارشناس مامایی در تهران

دکتر مریم السادات ضیائی طباطبایی کارشناس مامایی

خانم مریم السادات ضیائی طباطبایی

کارشناس مامایی

شماره نظام پزشکی : م 777

آدرس : پونک-چهارراه پونک، نبش گلزار ۳، پلاک ۲۱۰، طبقه ۲

تیر
(امروز) 4 سه شنبه
5 چهارشنبه
6 پنجشنبه
7 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.