لطفا چند لحظه صبر کنید...

کارشناس اپتومتریست در تهران

دکتر علی اکبر شفیعی کارشناس ارشد اپتومتریست

آقای علی اکبر شفیعی

کارشناس ارشد اپتومتریست

شماره نظام پزشکی : ب - 10

آدرس : خیابان آیت الله کاشانی-فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - بعد ا...

بهمن - اسفند
(امروز) 29 دوشنبه
30 سه شنبه
1 چهارشنبه
2 پنجشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر سمیه ردائی مقدم کارشناس ارشد اپتومتریست

خانم سمیه ردائی مقدم

کارشناس ارشد اپتومتریست

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : تهران-بلوار شهید اندرزگو - قیطریه - خیابان سلیمانی غربی (حکمت) - نرسی...

بهمن - اسفند
(امروز) 29 دوشنبه
30 سه شنبه
1 چهارشنبه
2 پنجشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.