لطفا چند لحظه صبر کنید...

کارشناس تغذیه در تهران

دکتر الهام پاسه کارشناس تغذیه

خانم الهام پاسه

کارشناس تغذیه

شماره نظام پزشکی : ت 4758

آدرس : بلوارمرزداران-بلوار مرزداران، بین اشرفی اصفهانی و خیابان ابوالفضل، پل...

اسفند - فروردین
(امروز) 28 سه شنبه
29 چهارشنبه
1 پنجشنبه
2 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر شادی فیاضی کارشناس تغذیه

خانم شادی فیاضی

کارشناس تغذیه

شماره نظام پزشکی : ت 1556

آدرس : بلوارمرزداران-مرزداران، بین ایثار و آریافر، پلاک 122، طبقه 2

اسفند - فروردین
(امروز) 28 سه شنبه
29 چهارشنبه
1 پنجشنبه
2 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر محمدرضا وفا دکترا تغذیه

دکتر محمدرضا وفا

دکترا تغذیه

شماره نظام پزشکی : ت - 647

آدرس : خیابان کرمان-بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، نبش کوچه رضایی، ساختم...

اسفند - فروردین
(امروز) 28 سه شنبه
29 چهارشنبه
1 پنجشنبه
2 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر سحر درفشی کارشناس ارشد تغذیه

خانم سحر درفشی

کارشناس ارشد تغذیه

شماره نظام پزشکی : ت -2705

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اسفند - فروردین
(امروز) 28 سه شنبه
29 چهارشنبه
1 پنجشنبه
2 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.