لطفا چند لحظه صبر کنید...

کارشناس فیزیوتراپی در تهران

دکتر لیلا لرستانی کارشناس فیزیوتراپی

خانم لیلا لرستانی

کارشناس فیزیوتراپی

شماره نظام پزشکی : ف 2703

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
15:00
15:30
16:00
16:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
نوبت های بیشتر
دکتر محسن شمس کارشناس فیزیوتراپی

آقای محسن شمس

کارشناس فیزیوتراپی

شماره نظام پزشکی : 9

آدرس : بلوار شاهد(پروین)-میدان پروین، خیابان ۱۹۶ شرقی، بین ۱۳۱ و ۱۳۳، پلاک ۳...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00