دکتر فریور اسماعیل زاده

دکتر فریور اسماعیل زاده

متخصص چشم

شماره نظام پزشکی : 20568


خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، مجتمع جم ، پلاک 1497

نوبت دهی اینترنتی

مطب دکتر فریور اسماعیل زاده

بیوگرافی

دکتر فریور اسماعیل زاده

جناب آقای دکتر فریور اسماعیل زاده متخصص چشم هستند.
جناب آقای دکتر فریور اسماعیل زاده مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1360 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1368 اخذ نموده اند.

تحصیلات

دکتر فریور اسماعیل زاده

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1360

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1368

نظرات بیماران

مطب دکتر فریور اسماعیل زاده

نظر پرستو

20 شهریور زمان انتظار در مطب   زمان کلی  

رفتم و همه چیز عالی بود.