دکتر مهدی خانلری

دکتر مهدی خانلری

متخصص چشم

شماره نظام پزشکی : 29293

شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید3، پلاک 1

نوبت دهی اینترنتی

مطب دکتر مهدی خانلری

بیوگرافی

دکتر مهدی خانلری

جناب آقای دکتر مهدی خانلری متخصص چشم هستند.
جناب آقای دکتر مهدی خانلری مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی چشم ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر مهدی خانلری می باشد.

تحصیلات

دکتر مهدی خانلری

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376

دارای برد تخصصی

چشم

نظرات بیماران

مطب دکتر مهدی خانلری

نظر اکرم :

10 آذر
زمان انتظار در مطب   امتیاز پزشک  

تشخیص دکتر عالی بود

بهترین

متخصص های چشم