آقای دکتر مهدی خانلری متخصص چشم

آقای دکتر مهدی خانلری

متخصص چشم

شماره نظام پزشکی : 29293

معرفی پزشک نظرات بیماران (7)

بیوگرافی

آقای دکتر مهدی خانلری :

جناب آقای دکتر مهدی خانلری متخصص چشم هستند.
جناب آقای دکتر مهدی خانلری مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی چشم ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر مهدی خانلری می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر مهدی خانلری :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376

دارای برد تخصصی

چشم

آدرس مطب

آقای دکتر مهدی خانلری :

خیابان خوردین

شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید3، پلاک 1

نظرات بیماران

آقای دکتر مهدی خانلری :

نظر خانم شهر بانو مرتاض خو :

دوشنبه 29 بهمن 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

ایشان داراى تخصص لازم و دقت در تشخیص و تفهیم قانع کننده به بیمار میباشند و رفتارى محترمانه و توام با حفظ کرامت بیمار را دارا میباشند.

نظر خانم فاطمه مصطفوی :

چهارشنبه 12 دی 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

اقای دکتر تشخیصی که داد خیلی قابله قبول بود وبنده خیلی راضی هستم حتی دوستانی که با دکتر ملاقات داشتن راضی بودن

نوبت دهی اینترنتی

شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید3، پلاک 1

بهترین

متخصص های چشم

مقاله

دکتر