آقای دکتر داریوش عمیدی راد متخصص چشم - درمانکده
آقای دکتر داریوش عمیدی راد متخصص چشم

آقای دکتر داریوش عمیدی راد

متخصص چشم | فوق تخصص شبکیه

شماره نظام پزشکی : 28507

معرفی پزشک نظرات بیماران (7)

بیوگرافی: آقای دکتر داریوش عمیدی راد

جناب آقای دکتر داریوش عمیدی راد فوق تخصص شبکیه هستند.
جناب آقای دکتر داریوش عمیدی راد مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1368 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1388 ومدرک فوق تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1388 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی چشم ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر داریوش عمیدی راد می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر داریوش عمیدی راد :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1368

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1388

فوق تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1388

دارای برد تخصصی

چشم

آدرس مطب: آقای دکتر داریوش عمیدی راد

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، بین خیابان 19 و 21، پلاک 207، طبقه 2 شمالی

نظرات بیماران

آقای دکتر داریوش عمیدی راد :

نظر آقای ناصر شیرازی :

پنجشنبه 3 مرداد 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

بسیارعالی و خبره هستن جناب آقای دکتر

نظر آقای امیرعباس موسوی :

یکشنبه 25 آذر 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

با دقت معاینه کردن و وقت گذاشتن

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر داریوش عمیدی راد

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، بین خیابان 19 و 21، پلاک 207، طبقه 2 شمالی

بهترین

متخصص های چشم