آقای دکتر احمد طاهباززاده حسین زاده متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر احمد طاهباززاده حسین زاده متخصص کودکان

آقای دکتر احمد طاهباززاده حسین زاده

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر احمد طاهباززاده حسین زاده :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر احمد طاهباززاده حسین زاده

تهران

مهر اباد ج-انتهای شمشیری-ابتدای دانشگاه هوائی ساختمان افراواحد7

نظرات بیماران

آقای دکتر احمد طاهباززاده حسین زاده :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر احمد طاهباززاده حسین زاده

مهر اباد ج-انتهای شمشیری-ابتدای دانشگاه هوائی ساختمان افراواحد7

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان