نوبت دهی مطب آقای دکتر فرهاد عبدالله خان گرجی متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر فرهاد عبدالله خان گرجی متخصص کودکان

آقای دکتر فرهاد عبدالله خان گرجی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر فرهاد عبدالله خان گرجی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر فرهاد عبدالله خان گرجی

تهران

سردار جنگل -بین همت و35 متری گلستان- ساختمان پویا پ23

نظرات بیماران

آقای دکتر فرهاد عبدالله خان گرجی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر فرهاد عبدالله خان گرجی

سردار جنگل -بین همت و35 متری گلستان- ساختمان پویا پ23

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان