نوبت دهی مطب آقای دکتر منصور فراهانچی متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر منصور فراهانچی متخصص کودکان

آقای دکتر منصور فراهانچی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر منصور فراهانچی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر منصور فراهانچی

تهران

خ قزوین خ شهید سبحانی کوی شهید نوری پ345

نظرات بیماران

آقای دکتر منصور فراهانچی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر منصور فراهانچی

خ قزوین خ شهید سبحانی کوی شهید نوری پ345

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان