خانم دکتر صدیقه خواجوی متخصص کودکان - درمانکده
خانم دکتر صدیقه خواجوی متخصص کودکان

خانم دکتر صدیقه خواجوی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم دکتر صدیقه خواجوی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: خانم دکتر صدیقه خواجوی

تهران

خ شهیدمدنی سه راه عظیم پورپ 268

نظرات بیماران

خانم دکتر صدیقه خواجوی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر صدیقه خواجوی

خ شهیدمدنی سه راه عظیم پورپ 268

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان