نوبت دهی مطب خانم دکتر زینب وترتمیجانی متخصص داخلی - درمانکده
خانم دکتر زینب وترتمیجانی متخصص داخلی

خانم دکتر زینب وترتمیجانی

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم دکتر زینب وترتمیجانی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

داخلی

آدرس مطب: خانم دکتر زینب وترتمیجانی

تهران

خ پاسداران میدان هروی برج هروی واحد 304

نظرات بیماران

خانم دکتر زینب وترتمیجانی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر زینب وترتمیجانی

خ پاسداران میدان هروی برج هروی واحد 304

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های داخلی