نوبت دهی مطب خانم دکتر عارفه احمدی افشار متخصص کودکان - درمانکده
خانم دکتر عارفه احمدی افشار متخصص کودکان

خانم دکتر عارفه احمدی افشار

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم دکتر عارفه احمدی افشار :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: خانم دکتر عارفه احمدی افشار

تهران

خ ولیعصر روبروی بانک کشاورزی مجتمع ناز طبقه اول

نظرات بیماران

خانم دکتر عارفه احمدی افشار :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر عارفه احمدی افشار

خ ولیعصر روبروی بانک کشاورزی مجتمع ناز طبقه اول

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان