آقای دکتر سیروس رفیعی متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر سیروس رفیعی متخصص کودکان

آقای دکتر سیروس رفیعی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر سیروس رفیعی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر سیروس رفیعی

تهران

رسالت ابتدای نظام آباد شمالی پ1357

نظرات بیماران

آقای دکتر سیروس رفیعی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر سیروس رفیعی

رسالت ابتدای نظام آباد شمالی پ1357

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان