نوبت دهی مطب آقای دکتر محمد حسن زراعتی متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر محمد حسن زراعتی متخصص کودکان

آقای دکتر محمد حسن زراعتی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر محمد حسن زراعتی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر محمد حسن زراعتی

تهران

رباط کریم-ابتدای خ ش ملکی جنب آزمایشگاه وهاب زاده -پ25

نظرات بیماران

آقای دکتر محمد حسن زراعتی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر محمد حسن زراعتی

رباط کریم-ابتدای خ ش ملکی جنب آزمایشگاه وهاب زاده -پ25

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان