نوبت دهی مطب آقای دکتر احمدعلی هوشیار زاده متخصص اعصاب و روان - درمانکده
آقای دکتر احمدعلی هوشیار زاده متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر احمدعلی هوشیار زاده

متخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر احمدعلی هوشیار زاده :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

اعصاب و روان

آدرس مطب: آقای دکتر احمدعلی هوشیار زاده

تهران

اندیشه- ورودی فاز یك - ساختمان فدك طبقه اول واحد 3

نظرات بیماران

آقای دکتر احمدعلی هوشیار زاده :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر احمدعلی هوشیار زاده

اندیشه- ورودی فاز یك - ساختمان فدك طبقه اول واحد 3

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های اعصاب و روان