نوبت دهی مطب خانم دکتر نوشین صدر صادقی زاده متخصص داخلی - درمانکده
خانم دکتر نوشین صدر صادقی زاده متخصص داخلی

خانم دکتر نوشین صدر صادقی زاده

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم دکتر نوشین صدر صادقی زاده :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

داخلی

آدرس مطب: خانم دکتر نوشین صدر صادقی زاده

تهران

آیت الله کاشانی -خ وفاآذر-پ51

نظرات بیماران

خانم دکتر نوشین صدر صادقی زاده :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر نوشین صدر صادقی زاده

آیت الله کاشانی -خ وفاآذر-پ51

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های داخلی