دکتر حسن سروی

متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی : 980617

تجربه 13 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

بلوار کشاورزبین کارگرو جمالزاده پ 352

بهترین متخصص جراحی عمومی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان