نوبت دهی مطب آقای دکتر منصور سعیدی متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر منصور سعیدی متخصص کودکان

آقای دکتر منصور سعیدی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر منصور سعیدی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر منصور سعیدی

تهران

انتهای اشرفی اصفهانی - سیمون بلیوار خ اقبالپور بین کوهسار 7 وکوهسار8

نظرات بیماران

آقای دکتر منصور سعیدی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر منصور سعیدی

انتهای اشرفی اصفهانی - سیمون بلیوار خ اقبالپور بین کوهسار 7 وکوهسار8

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان