نوبت دهی مطب آقای دکتر حسین معصومی اصل متخصص بیماری های عفونی و تب دار - درمانکده
آقای دکتر حسین معصومی اصل متخصص بیماری های عفونی و تب دار

آقای دکتر حسین معصومی اصل

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر حسین معصومی اصل :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

بیماری های عفونی و تب دار

آدرس مطب: آقای دکتر حسین معصومی اصل

تهران

کوی نصر-خ 31-روبروی داروخانه آنیسون -پ 336

نظرات بیماران

آقای دکتر حسین معصومی اصل :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر حسین معصومی اصل

کوی نصر-خ 31-روبروی داروخانه آنیسون -پ 336

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های بیماری های عفونی و تب دار