نوبت دهی مطب آقای دکتر بیژن نوول متخصص داخلی - درمانکده
آقای دکتر بیژن نوول متخصص داخلی

آقای دکتر بیژن نوول

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر بیژن نوول :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

داخلی

آدرس مطب: آقای دکتر بیژن نوول

تهران

خ قلعه مرغی پ 211

نظرات بیماران

آقای دکتر بیژن نوول :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر بیژن نوول

خ قلعه مرغی پ 211

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های داخلی