نوبت دهی مطب آقای دکتر ذبیح الله سیفی متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر ذبیح الله سیفی متخصص کودکان

آقای دکتر ذبیح الله سیفی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر ذبیح الله سیفی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر ذبیح الله سیفی

تهران

م امام حسین-خ اقبال لا هوری-پ273

نظرات بیماران

آقای دکتر ذبیح الله سیفی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر ذبیح الله سیفی

م امام حسین-خ اقبال لا هوری-پ273

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان