نوبت دهی مطب خانم دکتر آرزو آذر هوشنگ متخصص کودکان - درمانکده
خانم دکتر آرزو آذر هوشنگ متخصص کودکان

خانم دکتر آرزو آذر هوشنگ

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم دکتر آرزو آذر هوشنگ :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: خانم دکتر آرزو آذر هوشنگ

تهران

کارگر جنوبی -چهارراه لشکر--کمالی-کلنیک تخصصی لشکر-پ6

نظرات بیماران

خانم دکتر آرزو آذر هوشنگ :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر آرزو آذر هوشنگ

کارگر جنوبی -چهارراه لشکر--کمالی-کلنیک تخصصی لشکر-پ6

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان