نوبت دهی مطب آقای دکتر علی اصغر حلیمی اصل متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر علی اصغر حلیمی اصل متخصص کودکان

آقای دکتر علی اصغر حلیمی اصل

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر علی اصغر حلیمی اصل :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر علی اصغر حلیمی اصل

تهران

شهرک راه آهن بلوارهاشم زاده نبش قائم6

نظرات بیماران

آقای دکتر علی اصغر حلیمی اصل :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر علی اصغر حلیمی اصل

شهرک راه آهن بلوارهاشم زاده نبش قائم6

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان