نوبت دهی مطب آقای دکتر حسن ملیحی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر حسن ملیحی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر حسن ملیحی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 980617

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر حسن ملیحی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر حسن ملیحی

نظرات بیماران

آقای دکتر حسن ملیحی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر حسن ملیحی

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی