نوبت دهی مطب خانم دکتر شهناز ابولزاده متخصص جراحی عمومی - درمانکده
خانم دکتر شهناز ابولزاده متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر شهناز ابولزاده

متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی : 54416

معرفی پزشک نظرات بیماران (4)

بیوگرافی: خانم دکتر شهناز ابولزاده

سرکار خانم دکتر شهناز ابولزاده متخصص جراحی عمومی هستند.
سرکار خانم دکتر شهناز ابولزاده مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1374 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1379 اخذ نموده اند.

تحصیلات

خانم دکتر شهناز ابولزاده :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1374

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1379

آدرس مطب: خانم دکتر شهناز ابولزاده

ایستگاه 100 دستگاه

خیابان پیروزی - ایستگاه صد دستگاه - ساختمان شمیم - پلاک 556 - بلوک 3 - واحد 18

نظرات بیماران

خانم دکتر شهناز ابولزاده :

نظر مهدیه السادات :

چهارشنبه 6 شهریور 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

آرام و منطقی و مهربان وباتجربه

نظر مریم :

چهارشنبه 12 تیر 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

ممنون از خانم دکتر که با حوصله به مشکلات من گوش کردند

نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر شهناز ابولزاده

خیابان پیروزی - ایستگاه صد دستگاه - ساختمان شمیم - پلاک 556 - بلوک 3 - واحد 18

بهترین

متخصص های جراحی عمومی