دکتر رامین اساسی متخصص چشم

دکتر رامین اساسی

متخصص چشم

شماره نظام پزشکی : 77632

معرفی پزشک
نظرات بیماران (1)

بیوگرافی

دکتر رامین اساسی :

جناب آقای دکتر رامین اساسی متخصص چشم هستند.
جناب آقای دکتر رامین اساسی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1375 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1379 اخذ نموده اند.

تحصیلات

دکتر رامین اساسی :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1375

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1379

آدرس مطب

دکتر رامین اساسی :

خیابان میرداماد

بلوار میرداماد غربی - جنب مجتمع کامپیوتر پایتخت - ساختمان میرداماد - طبقه 2 - واحد 16 شرقی

نظرات بیماران

دکتر رامین اساسی :

نظر پانیذ :

18 مهر
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

خیلی عالی بود.

نوبت دهی اینترنتی

بلوار میرداماد غربی - جنب مجتمع کامپیوتر پایتخت - ساختمان میرداماد - طبقه 2 - واحد 16 شرقی

بهترین

متخصص های چشم