دکتر احمد عظیم زاده

دکتر احمد عظیم زاده

متخصص چشم | فوق تخصص قرنیه

شماره نظام پزشکی : 102822

پاسداران - نبش گلستان نهم - ساختمان پرنس - پلاک 457 - طبقه دوم - واحد 3

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
شماره تلفن:   دریافت شماره تلفن مطب

بیوگرافی

دکتر احمد عظیم زاده

جناب آقای دکتر احمد عظیم زاده فوق تخصص قرنیه هستند.
جناب آقای دکتر احمد عظیم زاده مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1388 ومدرک فوق تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1390 اخذ نموده اند.

تحصیلات

دکتر احمد عظیم زاده

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1388

فوق تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1390

نظرات بیماران

مطب دکتر احمد عظیم زاده

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


بهترین

متخصص های چشم