آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - درمانکده
آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری

آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی

متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام پزشکی : 24944

معرفی پزشک نظرات بیماران (2)

بیوگرافی: آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی

جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری هستند.
جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1365 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1372 اخذ نموده اند.

تحصیلات

آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1365

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1372

آدرس مطب: آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی

خیابان ایران زمین

شهرک غرب - فاز 1 - خیابان ایران زمین - خیابان مهستان - خیابان گلستان جنوبی - مجتمع پزشکی مسجدالنبی

نظرات بیماران

آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی :

نظر خانم زهرا کاظمی :

دوشنبه 27 خرداد 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

از قدیم مریض آقای دکترم چون ناراحتی کلیه زیاد دارم پیششون عمل کردم تو این چندسال از همه دکترا هم تشخیصش بهتر بوده هم رفتارش

نظر آقای یداله پرچمی :

دوشنبه 12 آذر 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

جناب آقای دکتر مصطفی رفتار و برخورد و اخلاق مناسبی داشتتد و ب حرف های بیمار توحه دارند.

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر سید ابوالقاسم مصطفی

شهرک غرب - فاز 1 - خیابان ایران زمین - خیابان مهستان - خیابان گلستان جنوبی - مجتمع پزشکی مسجدالنبی

بهترین

متخصص های جراح کلیه و مجاری ادراری