دکتر سیروس الهیان

دکتر سیروس الهیان

متخصص ارتوپدی

شماره نظام پزشکی : 32572

بزرگراه رسالت، چهارراه دردشت، ضلع جنوب غربی، ساختمان سرو، طبقه همکف

نوبت دهی اینترنتی

مطب دکتر سیروس الهیان

بیوگرافی

دکتر سیروس الهیان

جناب آقای دکتر سیروس الهیان متخصص ارتوپدی هستند.
جناب آقای دکتر سیروس الهیان مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1363 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1378 اخذ نموده اند.

تحصیلات

دکتر سیروس الهیان

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1363

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1378

نظرات بیماران

مطب دکتر سیروس الهیان

نظر مهناز :

18 مهر
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تشخیص ایشان برای مشکل من درست و تجویز دارو در روند بهبودی من خیلی موثر بود

نظر فریبا :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر هلاله :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر سیده دولت :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر ابراهیم :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر ریحانه سادات :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر مریم :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر علیرضا :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر مریم :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر فریبا :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر فلور :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر کاربر :

24 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم و به دلیل درد زانو پیش ایشون میرم.خیلی پزشک خوب و وقت شناسی هستند و برای بیمار زمان لازم رو برای پاسخگویی به سوالات و صحبت های بیمار می گذارند و من خیلی راضی هستم.

نظر علی :

16 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

خوب

نظر فاطمه :

4 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

من اولین جلسم بود هنوز زوده نظرمو بگم

نظر الهام :

4 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

دکتر خوبی بود و به نظر تشخیص خوبی در مورد بیماریها دارند

نظر عصمت :

29 مرداد
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

دکتر خیلی خوبی هستن

نظر پردیس :

14 اسفند
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

عالیه

نظر پردیس :

14 اسفند
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

واقعا عالیه

نظر زهرا :

20 آذر
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

من چون ورزش میکنم ضعف تاندون هام باعث میشد که مدام درد داشته باشم تون بعضی قسمت ها مثل کتف و مچ دست.امیدوارم با روند درمان اقای دکتر بهبود پیدا کنم.

نظر ماندانا :

29 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

من نام دکتر سیروس الهیان رو قبلا شنیده بودم و وقتی برای جست وجوی مطب ایشان به اینترنت مراجعه کردم با سایت شما آشنا شدم و دیدم رزرو اینترنتی برای مطب ایشون برقرارهستش و نوبتم را ثبت کردم و چون مراجعه اول من به مطب آقای دکتر بود، ایشان پزشک خوبی هستند و وقت کافی به بیمار اختصاص می دهند و راه های درمان رو به من توضیح دادن.

بهترین

متخصص های ارتوپدی