نوبت دهی مطب آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - درمانکده
آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری

آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی

متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام پزشکی : 124261

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی

جناب آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری هستند.
جناب آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی مدرک عمومی خود را از دانشگاه آلمان در سال 1376 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه آلمان در سال 1384 اخذ نموده اند.

تحصیلات

آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی :

مقطع عمومی

ازدانشگاه آلمان در سال 1376

تخصص

ازدانشگاه آلمان در سال 1384

آدرس مطب: آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی

نظرات بیماران

آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر رامین خوسفی بیرجندی

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های جراح کلیه و مجاری ادراری