خانم دکتر راحله برک پور متخصص چشم - درمانکده
خانم دکتر راحله برک پور متخصص چشم

خانم دکتر راحله برک پور

متخصص چشم

شماره نظام پزشکی : 71832

معرفی پزشک نظرات بیماران (3)

بیوگرافی: خانم دکتر راحله برک پور

سرکار خانم دکتر راحله برک پور متخصص چشم هستند.
سرکار خانم دکتر راحله برک پور مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1377 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1383 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی چشم ، نشانه ای بر مهارت و دانش سرکار خانم دکتر راحله برک پور می باشد.

تحصیلات

خانم دکتر راحله برک پور :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1377

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1383

دارای برد تخصصی

چشم

آدرس مطب: خانم دکتر راحله برک پور

خیابان سرو شرقی

سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سروشرقی - روبه روی خیابان مجد - ساختمان افشان - واحد 6

نظرات بیماران

خانم دکتر راحله برک پور :

نظر فاطمه مددی :

دوشنبه 12 شهریور 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

خانم دکترخیلی خوب وخوش اخلاق وواردبودند

نظر آقای محمد حدادی :

دوشنبه 7 اسفند 1396
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

دکتر آرام وباحوصله ای می باشند

نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر راحله برک پور

سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سروشرقی - روبه روی خیابان مجد - ساختمان افشان - واحد 6

بهترین

متخصص های چشم