نوبت دهی مطب خانم دکتر خدیجه تهرانی متخصص مغز و اعصاب - درمانکده
خانم دکتر خدیجه تهرانی متخصص مغز و اعصاب

خانم دکتر خدیجه تهرانی

متخصص مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 48143

معرفی پزشک نظرات بیماران (1)

بیوگرافی: خانم دکتر خدیجه تهرانی

سرکار خانم دکتر خدیجه تهرانی متخصص مغز و اعصاب هستند.
سرکار خانم دکتر خدیجه تهرانی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1377 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1377 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی مغز و اعصاب ، نشانه ای بر مهارت و دانش سرکار خانم دکتر خدیجه تهرانی می باشد.

تحصیلات

خانم دکتر خدیجه تهرانی :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1377

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1377

دارای برد تخصصی

مغز و اعصاب

آدرس مطب: خانم دکتر خدیجه تهرانی

پل چوبی

خیابان دکتر شریعتی، جنب بیمارستان ایرانمهر، خیابان پور مشکاتی، ساختمان پزشکان بزرگمهر، طبقه 5

نظرات بیماران

خانم دکتر خدیجه تهرانی :

نظر جهانشاه :

جمعه 10 آبان 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

بنظر دکتر حاذقی است بسیار با حوصله و با دقت

نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر خدیجه تهرانی

خیابان دکتر شریعتی، جنب بیمارستان ایرانمهر، خیابان پور مشکاتی، ساختمان پزشکان بزرگمهر، طبقه 5

بهترین

متخصص های مغز و اعصاب