نوبت دهی مطب آقای دکتر امیرحسین بقراطیان متخصص داخلی - درمانکده
آقای دکتر امیرحسین بقراطیان متخصص داخلی

آقای دکتر امیرحسین بقراطیان

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 19568

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر امیرحسین بقراطیان

جناب آقای دکتر امیرحسین بقراطیان متخصص داخلی هستند.
جناب آقای دکتر امیرحسین بقراطیان مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1359 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1369 اخذ نموده اند.

تحصیلات

آقای دکتر امیرحسین بقراطیان :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1359

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1369

آدرس مطب: آقای دکتر امیرحسین بقراطیان

خیابان شریعتی(از اتوبان صدر تا اتوبان همت)

خیابان شریعتی، خیابان ظفر، ساختمان پزشکان 26

نظرات بیماران

آقای دکتر امیرحسین بقراطیان :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر امیرحسین بقراطیان

خیابان شریعتی، خیابان ظفر، ساختمان پزشکان 26

بهترین

متخصص های داخلی