آقای دکتر داراب خاکی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - درمانکده
آقای دکتر داراب خاکی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری

آقای دکتر داراب خاکی

متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام پزشکی : 33034

معرفی پزشک نظرات بیماران (8)

بیوگرافی: آقای دکتر داراب خاکی

جناب آقای دکتر داراب خاکی متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری هستند.
جناب آقای دکتر داراب خاکی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1370 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1378 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادرای ( ارولوژی) ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر داراب خاکی می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر داراب خاکی :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1370

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1378

دارای برد تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادرای ( ارولوژی)

آدرس مطب: آقای دکتر داراب خاکی

خیابان هفتم

یوسف آباد - خیابان هفتم - پلاک 29 - طبقه 1 - واحد 4

نظرات بیماران

آقای دکتر داراب خاکی :

نظر عزیز :

چهارشنبه 17 مهر 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

ویزیت خوب بود و برای بیمار با احترام برخورد کردند

نظر فرشاد :

پنجشنبه 20 تیر 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

دکتر خیلی آدم خاکی ایی هستش ، و با تجربه

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر داراب خاکی

یوسف آباد - خیابان هفتم - پلاک 29 - طبقه 1 - واحد 4

بهترین

متخصص های جراح کلیه و مجاری ادراری