نوبت دهی مطب آقای دکتر محمدرضا سرافراز متخصص داخلی - درمانکده
آقای دکتر محمدرضا سرافراز متخصص داخلی

آقای دکتر محمدرضا سرافراز

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 64842

معرفی پزشک نظرات بیماران (3)

بیوگرافی: آقای دکتر محمدرضا سرافراز

جناب آقای دکتر محمدرضا سرافراز متخصص داخلی هستند.
جناب آقای دکتر محمدرضا سرافراز مدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1360 اخذ نموده اند.

تحصیلات

آقای دکتر محمدرضا سرافراز :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1360

آدرس مطب: آقای دکتر محمدرضا سرافراز

خیابان پیروزی

میدان شهدا، ابتدای خیابان مجاهدین اسلام، ایستگاه بهنام، ساختمان پزشکان 93

نظرات بیماران

آقای دکتر محمدرضا سرافراز :

نظر صدیقه :

شنبه 24 آذر 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

تشخیص دقیق و داروی مناسب بیماری

نظر صدیقه :

شنبه 17 شهریور 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

تشخیص آقای دکتر خیلی خوب بوده

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر محمدرضا سرافراز

میدان شهدا، ابتدای خیابان مجاهدین اسلام، ایستگاه بهنام، ساختمان پزشکان 93

بهترین

متخصص های داخلی