نوبت دهی مطب آقای دکتر امید نصیری متخصص داخلی - درمانکده
آقای دکتر امید نصیری متخصص داخلی

آقای دکتر امید نصیری

متخصص داخلی | فوق تخصص کلیه(نفرولوژی)

شماره نظام پزشکی : 110460

معرفی پزشک نظرات بیماران (12)

بیوگرافی: آقای دکتر امید نصیری

جناب آقای دکتر امید نصیری فوق تخصص کلیه(نفرولوژی) هستند.
جناب آقای دکتر امید نصیری مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385 ومدرک فوق تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1389 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی داخلی / برد فوق تخصصی نفرولوژی (کلیه) ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر امید نصیری می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر امید نصیری :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1389

فوق تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395

دارای برد تخصصی

داخلی

دارای برد فوق تخصصی

نفرولوژی (کلیه)

آدرس مطب: آقای دکتر امید نصیری

فلکه سوم تهرانپارس

فلکه سوم تهرانپارس - خیابان 196 غربی - نبش خیابان طاهری

نظرات بیماران

آقای دکتر امید نصیری :

نظر کیومرث :

دوشنبه 29 مهر 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

دکتر حاذق و با توجه کامل به وضعیت بیمار

نظر مریم :

دوشنبه 15 مهر 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

دکتر بسیار دقیق و با حوصله هستن و تشخیص عالی دادن

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر امید نصیری

فلکه سوم تهرانپارس - خیابان 196 غربی - نبش خیابان طاهری

بهترین

متخصص های داخلی