نوبت دهی مطب آقای دکتر علی رضا پناهی متخصص قلب و عروق - درمانکده
آقای دکتر علی رضا پناهی متخصص قلب و عروق

آقای دکتر علی رضا پناهی

متخصص قلب و عروق

شماره نظام پزشکی : 55760

معرفی پزشک نظرات بیماران (2)

تحصیلات

آقای دکتر علی رضا پناهی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

قلب و عروق

آدرس مطب: آقای دکتر علی رضا پناهی

تهران

خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیکو سنتر، طبقه هفتم واحد 701

نظرات بیماران

آقای دکتر علی رضا پناهی :

نظر مهرداد :

یکشنبه 10 شهریور 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

خوب

نظر مهرداد :

جمعه 8 شهریور 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

خوب

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر علی رضا پناهی

خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیکو سنتر، طبقه هفتم واحد 701

بهترین

متخصص های قلب و عروق